Betaling lesgeld

4/12/2014 - We vragen vriendelijk het lesgeld voor trim 2 & 3 ten laatste 7/12/2014 te betalen. Dit kan op het VZW rekeningnummer of cash in een omslag. Zie bijlage voor meer info.

Beste ouders en leden,

De eerste drie proefmaanden van ons schooljaar zijn voorbij. Graag hadden we jullie er aan herinnerd dat (voor wie niet al voor het hele jaar betaald heeft) de betaling van het lesgeld voor de rest van het schooljaar dient te gebeuren in de week van 1 tot en met 7 december.

Je kan dit vanaf heden storten op het rekeningnummer van."Vzw Dans en Expressie"

BE88 4061 0874 0141 of onder gesloten omslag afgeven aan de leraar. Gelieve in beide gevallen duidelijk te vermelden: "Lesgeld” + de naam van de leerling en de klas(sen).

Wie even afwezig is wegens proefwerken e.d. vragen we zeker om via de rekening tijdig te betalen. Als je in een kleine klas zit en de betalingen zijn niet rond van die klas voor de kerstvakantie kan je voor het feit komen te staan dat je klas er niet meer is als je in januari terug komt.

Wat het lesgeld betreft volgt hieronder de prijs per lesuur/ voor de rest van het schooljaar.:

Dit is het basis lesgeld x 2

1 lesuur per week: € 140 / 6 md                     4 lessen per week: € 360 / 6 md
1 ½ uur per week: € 210 / 6 md                      5 lessen per week: € 380 / 6 md
2 lessen per week: € 280 / 6 md                     6 lessen per week: € 400 / 6 md
3 lessen per week: € 320 / 6 md                     7 lessen per week: € 420 / 6 md (Per uur meer € 20)

Gezinskorting: 3 lid: - € 30.00 / 3 md. 4 lid: - € 50.00 / 3 md.

Menu